Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària    

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'han vingut impartint des de l'any 1972. Des de la seva implantació, els estudis d'Enginyeria Agrària i Alimentària han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) s'ha pogut aprofitar l’experiència adquirida durant tots aquests anys. De fet, els estudis en Enginyeria Agrària i Alimentària són els iniciadors de l'actual campus de l'ETSEA.

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme.

Els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en explotacions i empreses del sector de la producció primària o en indústries agroalimentàries.

La docència és impartida per especialistes en diferents àmbits: producció i protecció vegetal, hortofructicultura, producció animal, genètica i millora de cultius i bestiar, botànica i fisiologia vegetal, ciència del sòl, enginyeria ambiental i del medi rural, enginyeria del reg, enginyeria d'aliments, indústries alimentàries, jardineria i paisatgisme, economia i política agrària, biotecnologia, agricultura i ramaderia de precisió.

Amb una clara vocació pràctica, l'objectiu és la formació de graduats amb les capacitats i competències pròpies de l'Enginyer Tècnic Agrícola.