Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Curs acadèmic

2020/2021

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu ECTS

27,67€

Impartit per

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Any d'inici

Curs 2010-11

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Places

60

Coordinador/a

Javier Álvarez Rodríguez jalvarez@ca.udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Pre-inscripció
Pre-inscripció
Pre-inscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Els estudis de grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11, com a continuació dels estudis inicials d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'han vingut impartint des de l'any 1972. Des de la seva implantació, els estudis d'Enginyeria Agrària i Alimentària han seguit les directrius i recomanacions derivades de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), de manera que en l’adaptació a l’EEES (Pla Bolonya) s'ha pogut aprofitar l’experiència adquirida durant tots aquests anys. De fet, els estudis en Enginyeria Agrària i Alimentària són els iniciadors de l'actual campus de l'ETSEA. 

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en els àmbits de la producció agrícola i ramadera, l'enginyeria rural, la gestió del territori, l'agroindústria, l'enginyeria dels espais verds i el paisatgisme.

Els estudiants tenen l'oportunitat de fer pràctiques externes, ja sigui en explotacions i empreses del sector de la producció primària o en indústries agroalimentàries.

La docència és impartida per especialistes en diferents àmbits: producció i protecció vegetal, hortofructicultura, producció animal, genètica i millora de cultius i bestiar, botànica i fisiologia vegetal, ciència del sòl, enginyeria ambiental i del medi rural, enginyeria del reg, enginyeria d'aliments, indústries alimentàries, jardineria i paisatgisme, economia i política agrària, biotecnologia, agricultura i ramaderia de precisió.

Amb una clara vocació pràctica, l'objectiu és la formació de graduats amb les capacitats i competències pròpies de l'Enginyer Tècnic Agrícola.