Start od the content

Access and admission

Perfil d'ingrés

L’accés al grau en Enginyeria Agrària i Alimentària està regulat per la preinscripció universitària en general. Per a més informació, podeu adreceu-vos a l’Oficina de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), a l’Edifici del Rectorat, o bé podeu consultar aquest enllaç.

Tot i que el grau és de lliure accés per a qualsevol persona, és aconsellable, que els estudiants que desitgin cursar-lo hagin realitzat estudis previs en:

Estudis previs
PAU: Cientificotècnica
CFGS: Anàlisi i control
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
Indústria alimentària
Indústries de procés químic
Dietètica
Gestió i organització d'empreses agropecuàries
Paisatgisme i medi rural
Vitivinicultura
*Reconeixement de crèdits segons el cicle formatiu de grau superior

 

 

Via d'accès, opció i nota de tall

Us recordem que la nota de tall és merament orientativa.


Nota de tall curs 2015-16
PAU / CFGS i FP 5.00
Titulats universitaris 5.00
Més grans de 25 anys 5,00
Més grans de 45 anys 5,00

 

Assignatures per millorar la nota d'accés

El llistat d'assignatures ponderables

 

Procediment de preinscripció i admissió

Preinscripció universitària 2016-17. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.