Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

Aquest Grau combina assignatures relacionades amb la enginyeria amb altres relacionades amb la biologia i tecnologia de la producció vegetal i animal. Per tant és ideal per aquells estudiants interessats en el coneixement de les ciències de la vida aplicades a la pràctica. En aquest sentit, la situació del campus on s'imparteix el Grau, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, així com la implicació del professorat en el sector agrari de la zona, assegura una component d'aplicació pràctica dels coneixements adquirits.

El Grau d'Enginyeria Agrària i Alimentaria habilita per l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola en les seves diferents especialitats. La diversitat de coneixements i habilitats que s'adquireixen al llarg del grau, juntament amb les competències que per llei té un Enginyer Tècnic Agrícola, donen un ampli ventall de sortides professionals als seus titulats.